Важно!

Поради големият обем на работата, в предоставените текстове е възможно да има малки грешки или непълноти. Коректно Ви съобщаваме, че окончателните точни версии ще бъдат дадени в PDF-форматите на книгите за изтегляне, като периодично ще Ви уведомяваме кои 10 броя книги са окончателни.

От съставителите.